10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus - Információk

10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus
„A konduktor: Attitűd, foglalkozás, hivatás”
Budapest, 2020. május 22-26.

 

A Kongresszus elnöke: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

 

A Semmelweis Egyetem Pető András Kara és a Nemzetközi Pető Társaság felhívja a figyelmet a soron következő, 10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszusra, amelyet 2020. május 22-től 26-ig rendeznek Budapesten.

2020 fontos jubileumi év valamennyiünk számára.

 • A Semmelweis Egyetem alapításának 250. évét ünnepli. Legfiatalabb kara a Pető András Kar.
 • 30 évvel ezelőtt Budapesten szerveződött az 1. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus.
 • Ugyanabban az évben alakult meg a Nemzetközi Pető Társaság.
 • Korábbi képzési formákat követően 30 éve indult az első főiskolai szintű konduktorképzés

 

 

Konduktív Pedagógiai Világkongresszusok

 

1990

1. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Felkészülés a jövőre”

Szervező: Nemzetközi Pető Társaság

Védnök: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke

 

1995

2. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Állandóság és változás”

Szervező: Nemzetközi Pető Társaság

Védnökök: Katalin kenti hercegné, Göncz Árpád és felesége

 

1999

3. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Hokkaido, Japán

„Az alkotástól a fejlődésig”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, japán partnerintézmények (Warashibe stb.) és Dr. Masanao Murai

Védnökök: Takamado herceg, elnök – Eiji Seki, Japán korábbi magyarországi nagykövete

 

2001

4. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, London, Egyesült Királyság

„Ünneplés és teljesítmény”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, SCOPE (korábbi nevén The Spastics Society of England and Wales

Védnök: Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

 

2004

5. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Konduktív nevelés világszerte – tudomány és minőség”

Szervező: Nemzetközi Pető Társaság

Védnök: Medgyessy Péter, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

 

2007

6. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Göteborg, Svédország

„Hagyomány és jövő”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, Move & Walk

Védnök: Szilvia királyné

 

2010

7. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Hongkong, Kína

„Kelet és Nyugat találkozása – adaptálás és fejlődés”

Szervező: SAHK a Nemzetközi Pető Társaság támogatásával

Védnökök: Tang Xiaoquan, a China Foundation for Disabled Persons elnöke; Selina Tsang, Hongkong Különleges Közigazgatású Terület Végrehajtó Tanácsa elnökének felesége

 

2013

8. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, München, Németország

„Ritmus és egyensúly”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, Németországi Konduktív Fejlesztési Egyesület

Védnökök: Orsolya bajor hercegné, Peter Maffay, német zenész

 

2016

9. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Isten hozott a konduktív nevelés hazájában!”

Szervezők: Pető András Főiskola, Nemzetközi Pető Társaság, Pető András Alapítvány

Védnökök: Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczegh Anita

 

A10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus bizottságai

 

Tudományos bizottság

 • Balogh Erzsébet
 • Melanie Brown
 • Feketéné Szabó Éva
 • Földesi Renáta
 • Horváth Dezsőné
 • Nádasi Zsófia
 • Rony Schenker
 • Túri Ibolya

 

Tanácsadó bizottság

 • Beate Höß-Zenker
 • Kelemen Anna
 • Kozma Gyuláné
 • Roberta O’Shea
 • Ivan Su
 • Tenk Miklósné Zsebe Andrea
 • Tóthné Horváth Eszter

 

Szervező bizottság

 • Bányainé Bejczi Erika
 • Benyovszky Andrea
 • Csuka Pál
 • Daróczy Eszter
 • Földiné Németh Gabriella
 • Horváthné Kállay Zsófia
 • Pásztorné Tass Ildikó
 • Takács Dávid
 • Vona Zsófia

                                                         

Kongresszus előtti (2020. május 22.) workshopokat szervező bizottság

 • Klein Anna
 • Vargáné Kiss Anna
 • Vissi Tímea
 • Liptákné Papp Judit

 

Kongresszus utáni (2020. május 27.) látogatásokat szervező bizottság

 • Muzslai-Bízik Hanna
 • Makk Ádám
 • Mátyásiné Kiss Ágnes
 • Pásztorné Tass Ildikó

 

Gyermekrajz-verseny szervező bizottság

 • Vadász Zsuzsanna
 • Mátyásiné Kiss Ágnes
 • Mascher Róbert

 

Honlap

 • Vona Zsófia

 

A szakmai programok tervezett helyszíne a Lurdy Ház.

A kongresszus 3 napjára (2020. május 24-26.) fizetendő, kedvezményes részvételi díj, amennyiben a jelentkezés és a részvételi díj befizetése 2020. január 15-ig megtörténik:

360 EUR.

E határidő után a regisztrációs díj 15%-kal megemelkedik.

A fenti összeg nem tartalmazza a 2020. május 24-i gálavacsorát, amelynek részvételi díja 50 EUR.

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 

ÁBRAHÁM Hajnalka

Az emberi kisagy születés utáni fejlődése: Morfológiai változások koraszülötteknél

 

BALOGH Erzsébet

A kisagy funkciói és a konduktív nevelés

 

Mel BROWN

A nyelv mint a gondolkodás eszköze: a ritmikus intendálás szerepe

 

FEKETÉNÉ SZABÓ Éva

A konduktív nevelésben részesülők változó összetétele

 

FÖLDESI Renáta

Pető ötvenes évei az ötvenes években

 

FREUND Tamás

Agyhullámok – memória – kreativitás: Az információs túlterhelés hatásai és belső világunk

 

KELEMEN Anna

A motiváció, az akarat és az intenció neurológiai háttere

 

KLEIN Anna

A konduktív nevelés hatása a tanulási képességre

 

MATOS László

Eltérő zenei fejlesztés a konduktív nevelésben

 

PLÉH Csaba

Tanulási plaszticitás és fejlődési rendellenességek

 

SCHULTHEISZ Judit

Egyensúly-fejlesztő terápia és kutatás a korai fejlesztésben

 

ZSEBE Andrea

A konduktív nevelés új kihívásai neveléstudományi szempontból

 

Mari TERVANIEMI

A zene ígéretes alkalmazása a nevelésben

 

Eszter TÓTHNÉ HORVÁTH

A konduktív nevelés lehetőségei az e- és a tele-rehabilitáció korában

 

TÚRI Ibolya

Konduktori nézetek és attitűdök, szerepek és kihívások

 

A Tudományos bizottság üzenete

 

Az előző kongresszuson a plenáris beszélgetések elnyerték a hallgatóság tetszését. A Tudományos bizottság döntése alapján ezúttal több ilyen eszmecserét kínálunk.

 

A Tudományos bizottság nevében felkérjük az I-IV. nyílt kerekasztal alatt felsorolt szakembereket, hogy vegyenek részt az előkészítő munkában a témák optimális megjelenítése érdekében.

 

Javasoljuk, hogy a résztvevők vegyék fel a kapcsolatot a moderátorokkal és egymással, határozzák meg és egyeztessék a kifejtés rövid, lényegre törő módját a közönség érdekében. A résztvevőknek küldendő levél tartalmazza a megbeszélésre ajánlott gondolatokat és valamennyi résztvevő elérhetőségét.

 

Úgy véljük, hogy az idő jobb kihasználása és a minél értékesebb interakció érdekében jó döntés a „közönség hangja” funkció bevezetése. Ezek a szereplők mobilak, beszélnek, egyszerre kérdeznek és felelnek, a felmerülő problémákat az asztalnál ülők valamelyikéhez irányítják. A feladatra képzett szakembereket kérünk fel, akik folyamatos interakcióban lesznek.

 

A nyílt kerekasztalok időtartama nem lehet több 70-90 percnél. A jó beszélőkével rendelkezők 3 perc alatt kb. 180 karakternyi verbális kommunikációra képesek. Beszéljünk világosan, ne ismételjük egymást.

 

I.Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 24.) (80’)

A konduktorképzés hagyományos/klasszikus formái. Tudás-átadás. A SE PAK nemzetközi tevékenysége

 

Moderátor: Zsebe Andrea, Feketéné Szabó Éva

A közönség hangja: Pásztorné Tass Ildikó, Matos László

 

 • DEÁK Adrienn
 • FEKETÉNÉ SZABÓ Éva
 • FÖLDESI Renáta
 • HORVÁTH Dezsőné
 • HORVÁTHNÉ KÁLLAY Zsófia
 • KELEMEN Anna
 • MATOS László
 • PÁSZTORNÉ TASS Ildikó
 • ZSEBE Andrea
 • TÚRI Ibolya

 

II.Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 24.) (80’)

A konduktorképzés változatai magyar közreműködéssel és anélkül

 

Moderátor: Mel Brown, Benyovszky Andrea

A közönség hangja: Nádasi Zsófia, Daróczy Eszter

 

 • Egyesült Királyság - NICE - Mel Brown, Theresa Kinnersley, Liz Rowley
 • Izrael - Rony Schenker , Klein Anna
 • USA, Michigan, Aquinas College, Grand Rapids - Benyovszky Andrea
 • Ausztria - Bettina Tautscher-Fak
 • Belgium - Initiation à l'Education Conductive - Jennifer Moreau
 • USA, Illinois - Roberta O’Shea, Patricia Herbst
 • Ausztrália – Claire Cotter (Cerebral Palsy Education Centre, Melbourne)
 • Norvégia- Daróczy Eszter
 • Németország - Desits Krisztina, Beate Höß-Zenker; Wolfgang Vogt
 • Hongkong, Kína - Ivan Su
 • Erdély, Vajdaság - Matos László

 

 

III. Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 25.) (100’)

A facilitáció klasszikus és új formái és eszközei. Művészet, sport, szabadidős tevékenységek a konduktív nevelésben

 

Moderátor: Túri Ibolya, Tóthné Horváth Eszter

A közönség hangja: Klein Anna, Földesi Renáta

 

 • BENYOVSZKY Andrea
 • ECKHARDT Éva
 • FEKETÉNÉ SZABÓ Éva
 • FÖLDESI Renáta
 • HERBST Patricia
 • Beate HÖß-ZENKER
 • KLEIN Anna
 • PÁSZTORNÉ TASS Ildikó
 • SÁRINGERNÉ SZILÁRD Zsuzsanna
 • TÓTHNÉ HORVÁTH Eszter
 • TÚRI Ibolya
 • VADÁSZ Zsuzsanna

 

IV. Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 26.) (80’)

Konduktív nevelés / konduktív fejlesztés serdülő- és felnőttkorban

Átmenet a felnőttkorba CP-vel – Fájdalom CP-ben

 

Moderátor: Roberta O’Shea, Pásztorné Tass Ildikó

A közönség hangja: Ivan Su, Szögeczki László

 

 • BIRINYI Katalin
 • Mel BROWN
 • BORICS Gábor
 • KOLUMBÁN Erika
 • Lars MULLBACK
 • NÁDASI Zsófia
 • Roberta O’SHEA
 • Brent PAGE
 • PÁSZTORNÉ TASS Ildikó
 • Ivan SU
 • SZÖGECZKI László

 

Felhívás összefoglalók beküldésére

 

Felkérjük a Budapesten 2020. május 22. és 26. között „A konduktor: Attitűd, foglalkozás, hivatás”

címmel rendezendő 10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus valamennyi résztvevőjét, hogy osszák meg gondolataikat előadások, poszterek és/vagy filmek formájában.

 

A kongresszus hivatalos nyelve az angol.

 

Az összefoglalók elkészítésére vonatkozó előírások:

Az összefoglalók beküldésének határideje 2020. március 1.

Az összefoglalókat angol nyelven kérjük, a tartalomra vonatkozóan nincs korlátozás. Az elfogadás kritériuma a fontos ill. érdekes szakmai tartalom és az összefoglaló színvonala.

Az összefoglalókat kérjük elektronikusan a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. címre beküldeni.

A szerzők nevét a következő formában kérjük megadni: SMITH, John.


A szerzők munkahelyi adatait a következő formában kérjük közölni:

 • intézmény neve
 • város
 • cím
 • ország
 • e-mail cím

Ezután következzen a cím és a közlés módja (előadás, poszter, video, DVD).

Az összefoglaló terjedelme kb. 250 szó legyen a következő alcímek szerint tagolva:

 • bevezetés
 • célok
 • anyagok és módszerek
 • eredmények és következtetések. 

 

Valamennyi elfogadott összefoglaló megjelenik írásban az Összefoglalók Könyvében.

 

Az összefoglalókról a Tudományos bizottság a határidő után röviddel dönt. A szerzők e-mailben kapnak értesítést 2020. március 1-ig.

A posztereket kérjük A0 méretben elkészíteni.

>> Címlap Hírek 10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus - Információk