2014 HÁRI MÁRIA pályázat eredményei

2014. évi Hári Mária Pályázatra beküldött dolgozatok vizsgálata lezárult.
A Bíráló Bizottság tagjait a PAA elnöke a Pető András Alapítvány és a Pető Társaság vezetőségéből kérte fel, akik - mint minden évben -, ugyanazon szempontok (ld. mellléklet) figyelembevételével az alábbi – a PAA Elnöke által 2014. okt. 8-án jóváhagyott - döntést hozta meg:
 
Megosztott I. díjra (fejenként nettó 1000 EUR jutalmazással) javasolta az alábbi két szerző dolgozatát:

  • Földesi Renáta: A Pető András köré csoportosuló szellemi kör az 1911-1967 közötti időszakban – a konduktív nevelés és a XX. század elején kibontakozó reformmozgalmak kapcsolata.
  • Siposné Birkás Melinda: A differenciált fejlesztő értékelés gyakorlata a matematika tanítása során

Megosztott II. díjra (fejenként nettó 600 EUR jutalmazással) javasolta az alábbi két szerző dolgozatát:

  • Bognár Andrea: Az adaptált testnevelés alkalmazásának lehetőségei a konduktív pedagógiában
  • Bacsó Gizella: Az oktató munka nehézségei és a különböző megoldási lehetőségek a konduktív iskola keretein belül a természetismeret és a biológia tantárgyak tanítása kapcsán.

Megosztott III. díjra (fejenként nettó 400 EUR jutalmazással) javasolta az alábbi két szerző dolgozatát:

  • Vadász Zsuzsanna: Integrált kézműves tábor a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézete Általános Iskolájában
  • Oravecz Adrienn: Bepillantás a Pető Intézet életébe

Gratulálunk a nyerteseknek

>> Címlap Hírek 2014 HÁRI MÁRIA pályázat eredményei