Konduktív Nevelés világkonferencia, Göteborg

Hatodik alkalommal rendeztek Konduktív Nevelés világkonferenciát
 
„Tradition and Future” címmel zajlott a Konduktív Nevelés VI. világkonferenciája 2007. augusztus 19-22. között Göteborgban (Svédországban) (http://www.ce-congress2007.com), a Move and Walk svéd (http://www.movewalk.se) szervezet és az International Pet? Association (http://www.petoassociation.hu) (A Konduktív Nevelés Nemzetközi Pet? Társasága) szervezésében.
A konferencia fő védnöke Silvia svéd királynő volt. A megnyitó ünnepségen Svédország magyarországi nagykövete, Iklódy Gábor tolmácsolta Hiller István oktatási miniszter üzenetét. Ezen az estén az üdvözlő köszöntések mellett a Honorary Conductor (Tiszteletbeli Konduktor) kitüntetések átadására is sor került, 8 fő kapta meg ezt a megtisztelő címet. (Velük együtt 40-re emelkedett a tiszteletbeli konduktorok száma.) A díjat a Pető Intézet alapította. A Nemzetközi Pető Társaság előterjesztésére mindazok a „civilek” kaphatják meg, akik több éven át aktívan tevékenykednek a konduktív nevelésért. Idén Balogh Margit, Földiné Németh Gabriella (MPANNI), Lena Lind (Svédország), Peter von Quadt (Németország), Ole Raider Myrland (Norvégia), Janne Riise (Norvégia), Rony Schenkar (Izrael) és Ivan Su (Hong Kong) voltak a kitüntetettek.
Göteborg - Konduktív Nevelés Világkonferencia 2007

Göteborg - Konduktív Nevelés Világkonferencia 2007

A konferencián 21 országból 240 regisztrált résztvevő volt, de a rendezvényt naponta mintegy 300-an látogatták. 85 előadás hangzott el a plenáris üléseken illetve a szekciókban, az előadások egy része (13) 15-70 perces film volt. A konferencia egész ideje alatt 25 színes, nagyméretű poszterekből álló kiállítás volt megtekinthető, ahol a konduktív nevelés, illetve a kapcsolódó társszakmák aktivitásai, tudományos eredményei kerültek bemutatásra. A Pető Intézet 10 poszterrel, 5 filmmel, 3 plenáris és 9 szekció előadással képviseltette magát. Az absztrakt füzetben 119 előadás, illetve film rövid tartalmi ismertetése, kivonata jelent meg.

A konferencia a világszerte elterjedt konduktív nevelés jelenlegi helyzetéről adott átfogó értékelést. Az el?adások egy része azzal is foglalkozott, hogy hol helyezkedik el a konduktív nevelés az egyes országok egészségügyi, oktatási rendszereiben, milyen jövökép várható a rehabilitációban, a sérültek, a speciális nevelési szükséglet?ek oktatásában, ellátásában. Hogyan változnak a tünettípusok, milyen irányban nyit, nyithat a konduktív nevelés. Megismerkedhettünk a gyakorlati tapasztalatokkal a konduktív nevelés teljes területén, - a korai fejlesztéstől kezdődően az óvodás, iskolás és serdülőkorúak, valamint a feln?ttek ellátásáig. Többen az intézményszervezés-menedzselés terén szerzett ismereteiket osztották meg a hallgatósággal. 

A kapcsolódó szakmák (ortopédia, gyermek- és felnőttneurológia stb., illetve más pedagógiák) bemutatott eredményei, tapasztalatai a konduktív nevelés eredményességét támasztották alá, illetve arról szóltak, hogy a prevencióban milyen újabb lehetőségek állnak rendelkezésre. 

Többen, - közöttük elsőként dr. Makói Zita, a Pető intézet rektora, - hangsúlyozták az együttműködés, a képzés és továbbképzés, a konferenciák és workshopok, a tudományos eredmények publikálásának, a világháló lehetőségeit jobban kihasználó fórumok, tudományos műhelyek működésének, működtetésének fontosságát, a konduktor szakma hagyományainak megőrzése mellett, az újabb ismeretek, lehetőségek beépítésének szükségességét.

A konferencia alatt tartotta ülését a Nemzetközi Pető Társaság. A világkonferenciák szabályainak megfelelően, a Társaság által kiírt pályázat eredményének kihirdetésére is sor került. Az utolsó napon Tóthné Horváth Eszter, a konferencia elnöke adta át a jelképes vándorbotot a következő, 2010-es világkonferencia szervezését elnyert Hong Kong-i szervezet képviselőjének, Ivan Su-nak. 
Göteborg - Konduktív Nevelés Világkonferencia 2007

Konduktív Nevelés Világkonferencia, 2007


18 fő kiutazását a „Pető Alapítvány”, illetve a „Tégy a Pető Intézet gyermekeiért” alapítvány finanszírozta, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetéte vezetősége pedig biztosította a konferencia idejére a hivatalos kiküldetést. 

A poszterek és filmek iránti érdeklődést mutatta, hogy azok meghívást nyertek a 2007. augusztus 27-29-ig tartó Grand Rapids-i rendezvényre, melyet az ACENA, azaz az észak-amerikai konduktorokat tömörítő szervezet éves találkozója alkalmából szerveznek.
>> Címlap Archívum Konduktív Nevelés világkonferencia, Göteborg