2014. évi Hári Mária Pályázatra beküldött dolgozatok vizsgálata lezárult.
A Bíráló Bizottság tagjait a PAA elnöke a Pető András Alapítvány és a Pető Társaság vezetőségéből kérte fel, akik - mint minden évben -, ugyanazon szempontok (ld. mellléklet) figyelembevételével az alábbi – a PAA Elnöke által 2014. okt. 8-án jóváhagyott - döntést hozta meg:
 
Megosztott I. díjra (fejenként nettó 1000 EUR jutalmazással) javasolta az alábbi két szerző dolgozatát:

  • Földesi Renáta: A Pető András köré csoportosuló szellemi kör az 1911-1967 közötti időszakban – a konduktív nevelés és a XX. század elején kibontakozó reformmozgalmak kapcsolata.
  • Siposné Birkás Melinda: A differenciált fejlesztő értékelés gyakorlata a matematika tanítása során

Megosztott II. díjra (fejenként nettó 600 EUR jutalmazással) javasolta az alábbi két szerző dolgozatát:

  • Bognár Andrea: Az adaptált testnevelés alkalmazásának lehetőségei a konduktív pedagógiában
  • Bacsó Gizella: Az oktató munka nehézségei és a különböző megoldási lehetőségek a konduktív iskola keretein belül a természetismeret és a biológia tantárgyak tanítása kapcsán.

Megosztott III. díjra (fejenként nettó 400 EUR jutalmazással) javasolta az alábbi két szerző dolgozatát:

  • Vadász Zsuzsanna: Integrált kézműves tábor a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézete Általános Iskolájában
  • Oravecz Adrienn: Bepillantás a Pető Intézet életébe

Gratulálunk a nyerteseknek

A Konduktív Pedagógiai Intézet 2013 október 3-án 15 órakor szervez ünnepi szenátusi ülést, melynek keretében HÁRI MÁRIA születésének 90. és halálának 12. évére emlékezünk.

A rendkívüli szenátisu ülés színhelye a Villányi úti intézet aulája. Minden kedves hallgatót, kollegát és érdeklődőt szeretettel várunk!

A Nemzetközi Pető Társaság vezetősége ismét felhívja a figyelmet a 9. Világkongresszus szervezésére kiírt  (2013. június 30-ig meghosszabbított) pályázatra. Ezúton kéri a tagszervezeteket a pályázat benyújtására, hogy 2017-ben ismét meg tudjuk szervezni a Világkonferenciát.
A Pető Intézet és a Nemzetközi Pető Társaság által meghirdetett rajzversenyre több mint 300 alkotás érkezett 7 országból. A művésztanárokból álló zsűri 3 korcsoportban több díjat, megosztott díjakat, valamint különdíjakat javasolt kiadni. A nyertesek nevét és műveik címét kihirdetjük az Intézet és a Társaság honlapján, valamint a Konduktív Nevelés 8. Világkongresszusán Münchenben és a Tudomány Napján Budapesten. A díjazottak és felkészítő tanáraik külön értesítést kapnak.

Alkategóriák