10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus - Információk

10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus
„A konduktor: Attitűd, foglalkozás, hivatás”
Budapest, 2020. május 22-26.

 

A Kongresszus elnöke: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

 

A Semmelweis Egyetem Pető András Kara és a Nemzetközi Pető Társaság felhívja a figyelmet a soron következő, 10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszusra, amelyet 2020. május 22-től 26-ig rendeznek Budapesten.

2020 fontos jubileumi év valamennyiünk számára.

 

 

Konduktív Pedagógiai Világkongresszusok

 

1990

1. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Felkészülés a jövőre”

Szervező: Nemzetközi Pető Társaság

Védnök: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke

 

1995

2. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Állandóság és változás”

Szervező: Nemzetközi Pető Társaság

Védnökök: Katalin kenti hercegné, Göncz Árpád és felesége

 

1999

3. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Hokkaido, Japán

„Az alkotástól a fejlődésig”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, japán partnerintézmények (Warashibe stb.) és Dr. Masanao Murai

Védnökök: Takamado herceg, elnök – Eiji Seki, Japán korábbi magyarországi nagykövete

 

2001

4. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, London, Egyesült Királyság

„Ünneplés és teljesítmény”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, SCOPE (korábbi nevén The Spastics Society of England and Wales

Védnök: Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

 

2004

5. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Konduktív nevelés világszerte – tudomány és minőség”

Szervező: Nemzetközi Pető Társaság

Védnök: Medgyessy Péter, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

 

2007

6. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Göteborg, Svédország

„Hagyomány és jövő”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, Move & Walk

Védnök: Szilvia királyné

 

2010

7. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Hongkong, Kína

„Kelet és Nyugat találkozása – adaptálás és fejlődés”

Szervező: SAHK a Nemzetközi Pető Társaság támogatásával

Védnökök: Tang Xiaoquan, a China Foundation for Disabled Persons elnöke; Selina Tsang, Hongkong Különleges Közigazgatású Terület Végrehajtó Tanácsa elnökének felesége

 

2013

8. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, München, Németország

„Ritmus és egyensúly”

Szervezők: Nemzetközi Pető Társaság, Németországi Konduktív Fejlesztési Egyesület

Védnökök: Orsolya bajor hercegné, Peter Maffay, német zenész

 

2016

9. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus, Budapest, Magyarország

„Isten hozott a konduktív nevelés hazájában!”

Szervezők: Pető András Főiskola, Nemzetközi Pető Társaság, Pető András Alapítvány

Védnökök: Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczegh Anita

 

A10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus bizottságai

 

Tudományos bizottság

 

Tanácsadó bizottság

 

Szervező bizottság

                                                         

Kongresszus előtti (2020. május 22.) workshopokat szervező bizottság

 

Kongresszus utáni (2020. május 27.) látogatásokat szervező bizottság

 

Gyermekrajz-verseny szervező bizottság

 

Honlap

 

A szakmai programok tervezett helyszíne a Lurdy Ház.

A kongresszus 3 napjára (2020. május 24-26.) fizetendő, kedvezményes részvételi díj, amennyiben a jelentkezés és a részvételi díj befizetése 2020. január 15-ig megtörténik:

360 EUR.

E határidő után a regisztrációs díj 15%-kal megemelkedik.

A fenti összeg nem tartalmazza a 2020. május 24-i gálavacsorát, amelynek részvételi díja 50 EUR.

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 

ÁBRAHÁM Hajnalka

Az emberi kisagy születés utáni fejlődése: Morfológiai változások koraszülötteknél

 

BALOGH Erzsébet

A kisagy funkciói és a konduktív nevelés

 

Mel BROWN

A nyelv mint a gondolkodás eszköze: a ritmikus intendálás szerepe

 

FEKETÉNÉ SZABÓ Éva

A konduktív nevelésben részesülők változó összetétele

 

FÖLDESI Renáta

Pető ötvenes évei az ötvenes években

 

FREUND Tamás

Agyhullámok – memória – kreativitás: Az információs túlterhelés hatásai és belső világunk

 

KELEMEN Anna

A motiváció, az akarat és az intenció neurológiai háttere

 

KLEIN Anna

A konduktív nevelés hatása a tanulási képességre

 

MATOS László

Eltérő zenei fejlesztés a konduktív nevelésben

 

PLÉH Csaba

Tanulási plaszticitás és fejlődési rendellenességek

 

SCHULTHEISZ Judit

Egyensúly-fejlesztő terápia és kutatás a korai fejlesztésben

 

ZSEBE Andrea

A konduktív nevelés új kihívásai neveléstudományi szempontból

 

Mari TERVANIEMI

A zene ígéretes alkalmazása a nevelésben

 

Eszter TÓTHNÉ HORVÁTH

A konduktív nevelés lehetőségei az e- és a tele-rehabilitáció korában

 

TÚRI Ibolya

Konduktori nézetek és attitűdök, szerepek és kihívások

 

A Tudományos bizottság üzenete

 

Az előző kongresszuson a plenáris beszélgetések elnyerték a hallgatóság tetszését. A Tudományos bizottság döntése alapján ezúttal több ilyen eszmecserét kínálunk.

 

A Tudományos bizottság nevében felkérjük az I-IV. nyílt kerekasztal alatt felsorolt szakembereket, hogy vegyenek részt az előkészítő munkában a témák optimális megjelenítése érdekében.

 

Javasoljuk, hogy a résztvevők vegyék fel a kapcsolatot a moderátorokkal és egymással, határozzák meg és egyeztessék a kifejtés rövid, lényegre törő módját a közönség érdekében. A résztvevőknek küldendő levél tartalmazza a megbeszélésre ajánlott gondolatokat és valamennyi résztvevő elérhetőségét.

 

Úgy véljük, hogy az idő jobb kihasználása és a minél értékesebb interakció érdekében jó döntés a „közönség hangja” funkció bevezetése. Ezek a szereplők mobilak, beszélnek, egyszerre kérdeznek és felelnek, a felmerülő problémákat az asztalnál ülők valamelyikéhez irányítják. A feladatra képzett szakembereket kérünk fel, akik folyamatos interakcióban lesznek.

 

A nyílt kerekasztalok időtartama nem lehet több 70-90 percnél. A jó beszélőkével rendelkezők 3 perc alatt kb. 180 karakternyi verbális kommunikációra képesek. Beszéljünk világosan, ne ismételjük egymást.

 

I.Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 24.) (80’)

A konduktorképzés hagyományos/klasszikus formái. Tudás-átadás. A SE PAK nemzetközi tevékenysége

 

Moderátor: Zsebe Andrea, Feketéné Szabó Éva

A közönség hangja: Pásztorné Tass Ildikó, Matos László

 

 

II.Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 24.) (80’)

A konduktorképzés változatai magyar közreműködéssel és anélkül

 

Moderátor: Mel Brown, Benyovszky Andrea

A közönség hangja: Nádasi Zsófia, Daróczy Eszter

 

 

 

III. Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 25.) (100’)

A facilitáció klasszikus és új formái és eszközei. Művészet, sport, szabadidős tevékenységek a konduktív nevelésben

 

Moderátor: Túri Ibolya, Tóthné Horváth Eszter

A közönség hangja: Klein Anna, Földesi Renáta

 

 

IV. Nyílt kerekasztal-beszélgetés (2020. május 26.) (80’)

Konduktív nevelés / konduktív fejlesztés serdülő- és felnőttkorban

Átmenet a felnőttkorba CP-vel – Fájdalom CP-ben

 

Moderátor: Roberta O’Shea, Pásztorné Tass Ildikó

A közönség hangja: Ivan Su, Szögeczki László

 

 

Felhívás összefoglalók beküldésére

 

Felkérjük a Budapesten 2020. május 22. és 26. között „A konduktor: Attitűd, foglalkozás, hivatás”

címmel rendezendő 10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus valamennyi résztvevőjét, hogy osszák meg gondolataikat előadások, poszterek és/vagy filmek formájában.

 

A kongresszus hivatalos nyelve az angol.

 

Az összefoglalók elkészítésére vonatkozó előírások:

Az összefoglalók beküldésének határideje 2020. március 1.

Az összefoglalókat angol nyelven kérjük, a tartalomra vonatkozóan nincs korlátozás. Az elfogadás kritériuma a fontos ill. érdekes szakmai tartalom és az összefoglaló színvonala.

Az összefoglalókat kérjük elektronikusan a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. címre beküldeni.

A szerzők nevét a következő formában kérjük megadni: SMITH, John.


A szerzők munkahelyi adatait a következő formában kérjük közölni:

Ezután következzen a cím és a közlés módja (előadás, poszter, video, DVD).

Az összefoglaló terjedelme kb. 250 szó legyen a következő alcímek szerint tagolva:

 

Valamennyi elfogadott összefoglaló megjelenik írásban az Összefoglalók Könyvében.

 

Az összefoglalókról a Tudományos bizottság a határidő után röviddel dönt. A szerzők e-mailben kapnak értesítést 2020. március 1-ig.

A posztereket kérjük A0 méretben elkészíteni.